16. 5. 2009 - Svěcení řepovské zvoničky


     V roce 1825 byla v naší obci vystavěna zvonička se zvonem vysvěceným na počest svatého Jana z Nepomuku. 

     Při výstavbě víceúčelového domu, který byl uveden do provozu v roce 2003, byl zvon odcizen.

     V loňském roce však obec zakoupila nový zvon, který byl na osiřelou zvoničku zavěšen. Zvonička pak byla celkově opravena. Dovnitř byl dokonce umístěn obraz svatého Jana Nepomuckého, který nahradil sochu, co tam původně stála.

     A právě dnes bude tato zvonička opětovně vysvěcena. Vysvěcení zvonu, zvoničky i samotného obrazu provede Monseigneur Mgr. Jan Baxant – biskup litoměřický, který k nám z tohoto důvodu přijede.


     Hned po příjezdu ho za všechny přivítala paní starostka. Poté se i se svým doprovodem ve víceúčelovém domě převlékl a všichni se vypravili za námi k soše Panny Marie, kde už nám, pod taktovkou pana Dunovského, zvesela vyhrávala škodovácká dechovka. Sešlo se tu k našemu překvapení poměrně dost věřících. A tak mi v krojích (ač nevěřící) jsme tu působili spíše jako kulisy. Naše řady rozšířili i baráčníci ze Března a z Dobrovice. Na chvíli se zastavil i PhDr. Jaromír Jermář, který k nám také rád na různé akce jezdí.

     Na trávníku za panenkou Marií, pak proběhla asi hodinová bohoslužba, při které jsme se všichni bavili. Monseigneur byl velice milý a příjemný pán se smyslem pro humor.

     Po bohoslužbě a všech požehnáních jsme se procesím přemístili k opravené zvoničce.Při této příležitosti byl poprvé rozvinut i nový řepovský prapor.

     Tady jsme se dostali k samotnému svěcení, které trvalo asi 20 minut. Ještě pár foteček se „svatým otcem“ a pak už se do toho znovu opřela dechovka, která nám tu pěkně vyhrávala až do večera.

     Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, obecnímu zastupitelstvu za uskutečnění této akce, muzikantům a za květinovou výzdobu o kterou se postarala Olga Gabertová ml.

                                                                M. Gabertová

 

 

 

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034053