29. 8. 2009 - Loučení s prázdninami     „Ze života hmyzu“


     Prázdniny utekly jako voda a děti už se zase pomalu chystají do školních lavic. Abychom jim zpříjemnili vstup do nového školního roku, i letos jsme si na zakončení prázdnin připravili Loučení s prázdninami. Tentokrát na téma „Ze života hmyzu“, tomu odpovídaly kostýmy i témata soutěží. Na trase, která letos nevedla jako v několika předešlých letech po polničce ze Řepova do Kolomut, nýbrž „kolem“ Řepova, na děti čekal na svých stanovištích „různorodý méně či více známý hmyz“. Startovalo se u domku tt. Juhaszové, zde na děti čekali Ťuk a Bzuk z Luční hlídky. Ti jednotlivé soutěžící zapsali, vydali jim soutěžní kartičky a nasměrovali na trasu k panelce.

     U remízku u Mravenčích chůviček na soutěžící čekal první úkol – tunelem přenést kukličky.

     O kousek dál již u Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence zatloukali hřebíky a opravovali staré hrábě, aby předvedli svoji zručnost.

     A na dalším stanovišti u Ploštic pro změnu svůj postřeh a bystrost při poznávání obrázků.

     Nedošly sice ještě ani do půli cesty, ale na „posilněnou“ si jistě zaslouží malé občerstvení u páru Komárů. Jistě, že to nebude zadarmo. Musí letět po vyznačené trase až ke zvířeti, které se pase na louce a k tomu ještě celou cestu bzučet. U kravičky nebo oslíka pak dostanou pitíčko a musí ho pěkně „po komársku“ vycucnout.

    Na další zastávce u Berušky a Motýla si pak děti odpočinuly při navlékání náhrdelníků z korálků.

     Opodál u Čmeláčků si vyzkoušely svoji zručnost při malování obrázků pusou, opačnou rukou či nohou. Vznikly zde opravdu zajímavá dílka.

     Na další zastávce už čekal Pavouk s Mouchou. Děti si tu na vlákně utkaném pavoukem mohli přitáhnout sladkou odměnu a nabrat tak energii na další úkoly.

     Za poslední ostrou zatáčkou na ně již čekal nelehký úkol, pomoci Hovniválům uválet jejich kuličku.A jak se taková kulička válí? No přeci po zpátku! To je sranda.

     A již jsme téměř u cíle, už pouze jedno stanoviště u Zlatohlávka a Zlatěnky a chůze po laně!

     No nebylo to jednoduché projít celou tu trasu a splnit všechny záludné úkoly, ale děti vše s úsměvem na rtech zvládly! A už se hnaly do parku pro odměnu a za dalšími soutěžemi!

     Než dorazí do cíle všech 74 startujících, čeká na děti Hot dog, pitíčko a balíček za odměnu, a také další soutěže – sranda ski, srážení plechovek, slalom a skákání v pytli.

     A když do cíle dorazili poslední soutěžící i celý roj „hmyzu“ ze stanovišť, zakončili jsme krásné odpoledne kláním 4 družstev. S Ferdou Mravencem a Broukem Pytlíkem děti zachránily kukličky z hořícího mraveniště a přemístily je bezpečně do nového.

     S Hovnivály postavily společnými silami pyramidu z plechovek. S Čmeláky pak naplnily plástve medem a na závěr se Zlatohlávkem a Zlatěnkou si každé družstvo vytvořilo své „hmyzáčky“. Ale pozor, z přihlížejících diváků! Za pomoci krepáků, rolí toal. papíru, lepenek a provázku se přihlížející maminky měnili před očima všech v larvy brouků i motýlky různorodého „provedení“. Ještě nějaký ten „vtipný“ název pro nové druhy „hmyzáčků“ a máme zde úplný závěr!

     Uf, to jsme si to odpoledne s dětmi pořádně užili! Doufám, že i ony s námi, že se jim celá trasa i všechny soutěže líbily a rády přijdou za rok zas! O nádherné kostýmy se opět, jako již v předešlých letech, mistrovsky postarala Oluška Gabertová st. Celé odpoledne nás provázela autorka „scénáře“ Míša. Na stanovištích se dětem věnovali naše konšelky a další příznivci z řad členů baráčníků i nebaráčníků. V cíli se o hladové a žíznivé ratolesti postaraly již tradičně tetička Eichlerová a paní A. Žaludová. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Bez všech těchto pomocných „rukou, nohou ani hlav“, bychom se neobešli a vše zdárně nedokázali, a proto velký dík vám všem!!! A těším se, že za rok něco podobného společně „spácháme“ zas!

 

                                                                    A. Hyková

 

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

032275