85. výroční valné zasedání obce baráčníků Řepov

konané dne 12. 12. 2010

 

na sále pohostinství U Vítků bylo přítomno 35 sousedů a tetiček z 12 baráčnických obcí – Hrdlořezy, Bělá pod Bezdězem, Doksy, Sobotka, Dobrovice, Trenčín, Březno, Kosmonosy, Čejetice, Malá  Bělá, Staroměstsko-ptácká Mladá Boleslav, Nepřevázka, zástupci V. Župy, starosta obce Milan Zachař a 92 domácích hostů – členů OB, konšelstva a tanečníků souborů s doprovodem.

Dnešní zasedání bylo slavnostnější o to, že je tomu již 85 let od založení baráčnické obce u nás.

Zasedání zahájila rychtářka Olga Gabertová ve 14 hod.

Vzpomínku na zemřelé si připravila vzdělavatelka Lenka Dutá. Čerpala ze zápisové knihy psané Aloisem Turkem, prvním syndikem obce. V uplynulém roce jsme se rozloučili s tetičkou Ilonou Klímovou 18.12.2009 a Jiřinou Michalovičovou 15.1.2010.

Po minutě ticha přišlo na řadu vystoupení našich souborů ve vánočně pohádkovém programu, který je podrobně vylíčen v článku z Mnichova Hradiště z 11.12.2010. Toto vystoupení bylo pro ně obzvláště důležité. To proto, že to bylo vystoupení pro řepovské baráčníky, kteří jsou jejich oporou i sponzorem. Na ty nejmenší tanečníky se navíc přijeli podívat nejen rodiče, ale dokonce i všichni prarodiče, a zvedli tak účast na neuvěřitelných 130 hostů. I přesto, že sál praskal ve švech a tréma v přísálí a pak i na sále, by se dala krájet, dopadlo vystoupení ke všeobecné spokojenosti. Bylo vidět, že všichni tanečníci dali do svého projevu nejen to, co se za tři měsíce pracně na zkouškách naučili, ale i kus svého srdce. A tak se všichni pobavili, zasmáli se, zazpívali, i slzička dojetí ukápla. A tak to má být.

A jelikož tančí i tetičky z konšelstva, tak aby se na své zprávy dostatečně vydýchaly, připravila si na úvod vzdělavatelka povídání o vzniku a počátcích baráčníků v naší obci. Připomněla nám, že založení obce se datuje na den 11.12.1924, kdy bylo ustanoveno zatímní konšelstvo, k oficiálnímu ustanovení však došlo dne 23.2.1925, kdy bylo potvrzeno a doplněno konšelstvo. Oficiálně byl potom spolek povolen zemskou správou dne 17.6.1925.

Dne 19.7.1931 byl rozvinut obecní prapor, na jehož pořízení do té doby každoročně ukládali konšelé finance, a to při župním baráčnickém sjezdu. V roce 1932 pak byla sepsána listina o založení obce spolu s fotografiemi dána do práva rychtářského.

K založení spolku vedly důvody – uvědomění si národního cítění, touha oživit staré tradice a zvyky – poctivost, držení daného slova, láska k bližnímu. Zapovězeno bylo vnášet do spolku politické, společenské, náboženské či majetkové rozdíly. Být členem baráčnické obce opravdu znamenalo touhu sloužit národu a dbát na rozkvět země. Mezi důležité počiny zakládajících členů bylo i zasazení se o zhotovení pamětní desky rodákům padlým v první světové válce. V první kronice řepovských baráčníků se můžeme dočíst o konkrétní pomoci sousedům a tetičkám v nouzi, o každoroční vánoční nadílce dětem, příspěvcích škole, ale i o snaze zachovat národní hrdost i v pohnutých letech válečných, kdy nebyla povolená žádná shromažďování, byla tato kniha ukrývána v cihelně. Tuto zápisovou knihu vedl první syndik obce Alois Turek.

Následovala zpráva syndičky Andrey Hykové, takže především fakta o počtu našich členů a odběratelů časopisu a dalších organizačních záležitostech v baráčnické obci. K dnešnímu dni má baračnická obec 118 členů. V předchozím roce 2 tetičky zemřely. V průběhu roku jsme přijali 9 nových členů, byli to: Veronika Šrajlová, Rudolf Juhasz, Jana Součková, Michal Vrána, Šárka Sátrová, Monika Bohuslavová, Jakub Zachař, Eva Vítková, Marta Vítková, kteří složí slib na konšelském zasedání 10.1.2011. Dále jsme se dozvěděli, že naše obec patří k těm mladším (pokud ne k nejmladším) v V. župě. Věkový průměr členů činí 47 let, konšelstva pak 50 let. Konšelstvo se schází většinou první pondělí v měsíci. Syndička, jako delegát do župy, a rychtářka se účastní zasedání obecních rychtářů, které se koná každé poslední úterý v měsíci na rychtě Staroměstsko-ptáckých baráčníků v Mladé Boleslavi. Časopis v roce 2010 odebíralo 31 členů a pro následující rok jsme získali další 2 odběratele.

Máme webové stránky na http:www.repov.cz/baracnici/ a fotogalerii na http://baracnicirepov.rajce.idnes.cz.

Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce. Účetní zůstatek na počátku roku 2010 činil 26.341,- Kč. Příjmy ve výši 50.642,- Kč byly získány z dotací OÚ 30.000,- Kč, z akcí pořádaných baráčnickou obcí 17.142,- Kč, sponzorským darem 3.500,- Kč. Výdaje pak 45.041,- Kč. Zůstatek ke dni 6.12.2010, kdy byla provedena kontrola účetních knih, činí 31.942,- Kč. Kontribuce pro rok 2011 byla navržena na stávajících 30,- Kč, a byla jednohlasně schválena.

Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu s Marií Kottermanovou dne 6.12.2010 a nebyly shledány žádné závady. Požádala proto, aby bylo berní uděleno výprosné.

Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky a připomněla nám jak pomáhají při přípravách našich akcí a tombole. Účastní se setkání župních panímaminek a jejich výletů. V letošním roce se vydali do Kutné Hory, kde navštívili několik pamětihodností. Výlet se jim moc líbil.

Švandymistrová Dáša Zámyslická nám připomněla akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých jsme se zúčastnili (a o kterých se můžeme dočíst v naší kronice a na webových stránkách).

Zprávu gratulantky Marie Kottermanové v zastoupení podala berní. V roce 2010 jsme měli 28 jubilantů. 20 oslavenců ve věku od 20 do 50 let, kteří obdrželi přáníčko. S malým dárkem jsme byli popřát 2 jubilantům ve věku od 0 – 75 let. Členům nad 80 let chodíme přát každý rok. V roce 2010 jsme s dárkem navštívili 6 členů.

Na závěr zpráv činovníků dostala opět slovo naše rychtářka, která poděkovala nejen konšelstvu za jejich práci, ale u příležitosti dnešního slavnostnějšího zasedání, poděkovala především činovníkům, kteří zastávali funkce v konšelstvu v dobách dřívějších a předala jim poděkování s květinou tetičkám a poděkování s lahví vína sousedům, a to: Jarmile Šrajerové, Blaženě Žďánské, Boženě Horákové, Věře Vrbatové, Jiřině Hůlkové, Olze Žaludové, Karlu Šrajerovi, Jaroslavu Žďánskému, Stanislavu Horákovi, Václavu Hůlkovi a Václavu Žaludovi. Sousedovi Karlu Šrajerovi jsme u příležitosti jeho 85. narozenin předali balíček a gratulaci.

Poté byl nastíněn Plán činnosti na rok 2011:

 

 

 

Následovaly projevy hostů – starosty o spolupráci s obecním úřadem, zástupce V. župy, který nastínil činnost V. župy a akce, která župa požádala a jichž se její zástupci zúčastnili,a též plánované akce na rok 2011. Pak již přišly na řadu zdravice zúčastněných baráčnických obcí a omluvné dopisy od baráčníků z Rumburku a Kláštera Hradiště nad Jizerou.

Nakonec zástupce V. Župy zhodnotil kladnými slovy naše zasedání a rychtářka jej v 16 hodin ukončila a popřála všem přítomným dobrou chuť, neboť už děvčata roznášela krásné řízečky s oblohou, které nám Lukáš Vítek uvařil J.

 

                                                  Andrea Hyková - syndička

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034053