Tříkrálová obchůzka (8.1.2011)

     Letošní tříkrálová obchůzka se konala v sobotu 8. ledna 2011. Opět chodily dvě party. V jedné z nich byla Adélka a Verunka Kottermanovy a Vaneska Hyková. Ty nám o svém hodování napsaly toto:

       „Den předem jsme roznesly do schránek kolem 40 lístků, aby byli všichni v naší polovině vesnice informováni o návštěvě Tří králů. Za zazpívání koledy nám lidé dávají sladkosti, ovoce a peníze. Přinášíme do domů štěstí, zdraví a dlouhá léta.“

     „Dozvěděly jsme se, že K†M†B, znamená K=Kristus, M=Mansionem, B=Benedikat. V dnešní době píšeme K+M+B, a lidé si to vysvětlují jako K=Kašpar, M=Melichar, B=Baltazar.“

     „Je to velmi pěkná tradice a doufáme, že bude dál pokračovat a až my jednou skončíme, vezmou to za nás tady v Řepově ti mladší.“

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034070