86. výroční volební zasedání konané v neděli 11. 12. 2011 na sále pohostinství U Vítků


      Přítomno 35 hostů z 15 obcí - Březno, Bakov nad Jizerou, Dolní Bousov, Čejetice, Dobrovice, Kosmonosy, Sukorady, Sobotka, Trenčín, Malá Bělá, Hrdlořezy, Nepřevázka, Bukovno, Bělá pod Bezdězem, Staroměstsko-ptácká, dále zástupci V. župy, místostarosta obce Ing. Petr Křivský, TJ Sokol Emil Kotterman a 66 domácích - členové OB, konšelstva a tanečníci souborů s doprovodem, písemně omluvena obec Klášter Hradiště nad Jizerou a Mšeno u Mělníka.


      Zasedání zahájila rychtářka Olga Gabertová st. ve 14hod. Vzpomínku na zemřelé si připravila vzdělavatelka Lenka Dutá. V uplynulém roce jsme se rozloučili s naším pantatínkem Václavem Žaludem (18.12.2010). Po minutě ticha přišla na řadu kulturní vložka. Letos to nebylo pouze vystoupení našich souborů, ale i hudební příspěvek, a to několik lidových skladeb na akordeon v podání Šimona Dutého. Pokud mu jeho snaha a nadšení vydrží, možná z něj vyroste hudebník, jako je soused Jirka Beneš z Hrdlořez. Poté již následoval zimně laděný program našich souborů se kterým soubory vystoupily i v Domově důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti.


      Po vystoupení již následovaly zprávy činovníků. Na úvod si připravila povídání o tradici vánočních stromečků naše vzdělavatelka Lenka Dutá. Dozvěděli jsme se, že první zmínky o vánočních stromečcích pocházejí z doby kolem roku 700 našeho letopočtu. Původně se v některých krajích zavěšoval ozdobený malý stromek nad štědrovečerní stůl (špičkou dolů), aby chránil po celý rok ty, kteří seděli u stolu. První zmínka o zdobeném vánočním stromku je z Brém (území dnešního Německa) z roku 1570. Zpočátku byly vánoční stromky ozdobou veřejných prostranství a nebo domů řemeslnických cechů. Až v průběhu 17. století začaly pronikat do domácností, v 19. století se rozšířily za hranice země – nejprve do velkých měst, poté do vesnic. Na území Česka se vánoční stromeček poprvé objevil o Vánocích r. 1812. Svou zásluhu na tom měl ředitel pražského Stavovského divadla - Jan Karel Liebich, který jej pro své přátele nazdobil a vystavil na libeňském zámečku. Ještě za 1. světové války se na vsích a malých městech používala jen ozdobená větev jehličnanu (nejčastěji smrková nebo jedlová). Ve 40. letech 19. století se začaly vánoční stromečky objevovat v bohatých pražských měšťanských rodinách. S postupem času se rozšířili i do městských a venkovských obydlí. Dříve se vánoční stromeček zdobil pestrými šátky, cukrovím, ozdobami ze dřeva, perníku či pečiva. Nejslavnější české vánoční stromečky: První velký vánoční strom se v roce 1924 objevil na brněnském Náměstí svobody. Postaral se o to spisovatel Rudolf Těsnohlídek, kterého k tomuto činu vedla touha pomoci opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích roku 1999 vatikánské Svatopetrské náměstí. Nechvalně se proslavil smrkový vánoční stromeček, který 6. prosince 2003 na pražském Staroměstském náměstí spadl a zranil čtyři lidi.


      Následovala zpráva syndičky Andrey Hykové, a to především aktuální fakta o počtu členů a věkovém složení konšelstva a baráčnické obce a počtu odběratelů časopisu Život Budovcovy župy. K dnešnímu dni má naše baráčnická obec 120 členů. V uplynulém roce nám zemřel 1 soused a 3 tetičky jsme přijali, a to - Kateřinu Bíglovou, Hanu Devátou a Lenku Vizingrovou, které mezi nás přišly již na začátku roku a svůj slib tedy složily na našem 1. konšelském zasedání 10. 1. 2011. Naše obec patří asi k nejmladším obcím na V. župě. Věkový průměr členů činí 48 let, konšelstva pak 47 let. Časopis Život Budovcovy župy v roce 2011 odebíralo 33 čtenářů. Doposud se V. župě platilo za roční předplatné za odběratele 100 Kč. Od nového roku se cena zvyšuje na 110 Kč. Naši členové mají časopis za 50 Kč, nečlenové pak za plnou cenu. Cenu zachováme i pro další rok. Z dotací od obecního úřadu jsme v průběhu roku zakoupili multifunkční zařízení a rozhodli jsme se, že budeme k časopisu vydávat jako "občasník" barevnou obrázkovou přílohu. Již vyšel nultý zkušební výtisk s pozitivními ohlasy čtenářů a k prosincovému číslu pak čtenáři obdrželi malý dárek - kalendář na rok 2012 doplněný fotografiemi z našich akcí. Na webových stránkách na http://www.repov.cz/baracnici/ můžeme najít pozvánky na naše akce a články z akcí, které píše kronikářka Michaela Gabertová a ve fotogalerii na http://baracnicirepov.rajce.idnes.cz - pak fotografie z našich akcí, které vkládá náš "dvorní fotograf" Jiří Adam nebo Michaela Gabertová. Konšelstvo obce se schází většinou 1. pondělí v měsíci. Rychtářka se účastní každé poslední úterý v měsíci zasedání obecních rychtářů na rychtě Staroměstsko-ptácké, odkud vozí časopis ŽBŽ a poštu z obcí.


      Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce v tomto roce. Zůstatek na počátku období činil 23.774 Kč, příjmy z dotací od obecního úřadu - 40.000 Kč, z pořádaných akcí - 14.846 Kč, za příspěvky členů a drobné dary - 4.460 Kč, výdaje pak 51.594 Kč, zůstatek k dnešnímu dni činí 31.486 Kč. Kontribuce pro rok 2012 byla navržena na stávajících 30 Kč, a byla jednohlasně schválena.


      Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu účtů spolu s Marií Kottermanovou dne 10. 12. 2011, kdy neshledaly závady a proto požádala o výprosné pro berní, které ji bylo uděleno.


      Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky, připomněla nám jak panímaminky pomáhají při přípravách našich akcí a účastní se setkání panímaminek na župě.


Švandymistrová Dagmar Zámyslická nám připomněla akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých jsme se zúčastnili a ještě zúčastníme:

   8. ledna    – Tří králová obchůzka

 10. ledna    – Přijímání nových členů

 19. února    – Masopust

 27. února    – Divadlo pro děti – muzikál Bílý Dalmatin

  6. března   – Maškarní pro děti s TJ Sokol

 11. března  – Výroba dekorací a výzdoby

 12. března  – Vítání řepovských občánků

 10. dubna   – Smrtná neděle s velikonočními trhy

30. dubna    – Čarodějnice

   1. května  – 4. ročník Jízdy na čemkoli

   7. května  – Hodinka s květinami

 14. května  – Mnichovo Hradiště – vystoupení v domově

                      důchodců Modrý kámen

28. května   – Máje Čejetice

24. června   – Svatojánská noc – pro tanečníky souborů

27. srpen     – Rozloučení s prázdninami – Z pohádky

                     do pohádky

 10. září       – Mladá Boleslav – vystoupení na jarmarku

 17. září       – Vítání řepovských občánků

 22. říjen     – Obec baráčníků Hrdlořezy vystoupení

                     ke 100. výročí

   5. říjen     – Vítání řepovských občánků

 19. listopad – Mnichovo Hradiště – vystoupení v domově  

                      důchodců Modrý kámen

27. listopad  – Rozsvěcení vánočního stromu s živým

                      Betlémem a vánočními trhy

  7. prosinec – Vystoupení pro řepovské seniory

 11. prosinec – 86. výroční volební zasedání

 17. prosinec – Divadelní besídka pro tanečníky souborů

                      za jejich činnost


Marie Kottermanová podala zprávu gratulantky - v roce 2011 jsme měli 38 jubilantů. 19 oslavenců ve věku od 20 - 45 let, kteří obdrželi gratulaci. S malým dárkem jsme byli přát 11ti jubilantům ve věku od 50 do 75 let. Členům od 80 let chodíme přát každý rok. V roce 2011 jsme tak s dárkem navštívili 8 jubilantů nad 80 let.


Na závěr zpráv činovníků dostala slovo opět naše rychtářka, která poděkovala konšelstvu za jejich práci.


Následovaly projevy hostů - místostarosty - chvála za spolupráci s obecním úřadem, zdravice zúčastněných baráčnických obcí a zaslané omluvné dopisy z OB Klášter Hradiště nad Jizerou a Mšeno u Mělníka.


Poté rychtářka předala "právo" zástupci V. župy, aby provedl volby. Předsedkyně návrhové komise Alena Juhaszová přednesla kandidátku na roky 2012-2013:

panímaminka - Danuše Eichlerová

zástupkyně panímaminky - Olga Žaludová

                                            Marta Maštalířová

pantatínek - Václav Hůlka

rychtářka - Olga Gabertová st.

syndička - Andrea Hyková

berní - Alena Juhaszová

švandymistrová - Dagmar Zámyslická

gratulantka - Marie Kottermanová

slídilové účtů - Lucie Bohuslavová

                         Zlatuše Hůlková

kronikářka - Michaela Gabertová

vzdělavatelka - Lenka Dutá

praporečník - Radek Dutý

konšelé - Adéla Vránová

               Jana Jakubcová

Zástupce V. župy vyzval jmenované, aby nastoupili a složili na právo slib, který přečetl. Po složení slibu předal právo zpět "staronové" rychtářce, aby vedla schůzi dál.


Následoval Předběžný plán činnosti na rok 2012:

Leden       7.     – Tříkrálová obchůzka

Únor        18.    - Hodinka se šustím (tvoření pro veřejnost - nejen pro ženy a dívky...)

Březen              - dětský maškarní bál

                           ve spolupráci s TJ Sokol

                31.    - jarní vystoupení s trhy

Duben      30.    - čarodějnice (ve spolupráci s OÚ)

Květen       1.   - 5. ročník Jízdy na čemkoli

                        - jarní vystoupení DD Modrý Kámen MH

Červen             - tajný výlet(pro děti za činnost v souboru)

Září            1.   - Loučení s prázdninami

Říjen                - Divadelní představení pro dospělé

Listopad           - hodinka s .... (tvoření pro veřejnost -

                           nejen pro ženy a dívky...)

Prosinec    2.     - rozsvěcení vánočního stromu s OÚ

                  9.     -  87. výroční zasedání                     

                          - zimní vystoupení v DD Modrý Kámen

                          - besídka za činnost souborů

v průběhu roku    - vydávání Občasníku k časopisu ŽBŽ

v případě zájmu   – divadelní představení pro děti

po dohodě s OÚ   - vystoupení na vítání občánků OÚ

                            - vystoupení na posezení s důchodci

 
      Poté jsme předali slovo opět zástupci V. župy, který připomněl činnost V. župy v uplynulém roce a nastínil též připravované akce na rok 2012. Poté kladně zhodnotil dnešní zasedání. A už se pomalu roznášelo pohoštění a tak rychtářka v 16 hod. ukončila zasedání a všem přítomným popřála dobrou chuť.

 

                                                               A. Hyková

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

031061