87. výroční valné zasedání konané na sále pohostinství           U Vítků v Řepově (9. 12. 2012)

 

Přítomno 41 hostů z 12 obcí – Hrdlořezy, Sukorady, Sobotka, Kosmonosy, Dobrovice, Trenčín, Bělá pod Bezdězem, Bukovno, Bakov nad Jizerou, Březno, Čejetice, Nepřevázka, dále zástupce V. župy tetička Rulcová, starosta obce Milan Zachař a místostarosta obce Ing. Petr Křivský a 59 domácích - členové OB, konšelstva a tanečníci souborů s doprovodem, omluvena obec Staroměstsko-ptácká, písemně omluveny obce Malá Bělá a Doksy.

 

     Zasedání zahájila rychtářka Olga Gabertová st. Vzpomínku na zemřelé si připravila vzdělavatelka Lenka Dutá, která se svou funkcí v letošním roce končí.

     V uplynulém roce jsme se nerozloučili s žádným z našich členů, vzpomněli jsme však na naši bývalou starostku Marii Pelechovou. Po minutě ticha přišla na řadu kulturní vložka. Vystoupení našich souborů letos s tématem zaměřeným na českou řeč, plný známých i méně známých českých básniček a tanečků, se kterým soubory vystoupily i v Domově důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti.

 

     Po vystoupení již následovaly zprávy činovníků. Ze zprávy syndičky Andrey Hykové jsme se dozvěděli především aktuální fakta o počtu členů a věkovém složení konšelstva a baráčnické obce a počtu odběratelů časopisu Život Budovcovy župy. K dnešnímu dni má naše baráčnická obec 120 členů. V uplynulém roce nás nikdo neopustil, ale ani nikdo naše řady nerozšířil. Naše obec patří asi k nejmladším obcím na V. župě. Věkový průměr členů činí 49 let, konšelstva pak 48 let.

     Máme zřízeny webové stránky na http://www.repov.cz/baracnici/ můžeme najít pozvánky na naše akce a fotogalerii na stránkách rajce.net http://baracnicirepov.rajce.idnes.cz, kam vkládá fotografie z našich akcí náš "dvorní fotograf" Jiří Adam nebo Míša Gabertová. Články z našich akcí psané většinou kronikářkou Míšou Gabertovou si můžete prohlédnout v našich kronikách a též v časopise Život Budovcovy župy. Ten v roce 2012 odebíralo 33 čtenářů. Pro příští rok jeden odběratel ubyl. Doposud se V. župě platilo za roční předplatné za odběratele 100 Kč. Od nového roku se cena zvyšuje na 110 Kč. Naši členové měli doposud časopis za 50 Kč, nečlenové pak za plnou cenu. Pro příští rok cenu zvýšíme pro členy na 100 Kč a nečleny za plnou cenu 110 Kč.

     Konšelstvo obce se schází většinou 1. pondělí v měsíci. Rychtářka se účastní konšelských zasedání V. župy na rychtě Staroměstsko-ptácké, které se koná poslední úterý v měsíci. Přebíráme si zde časopis ŽBŽ. 2x ročně se účastní zasedání obecních rychtářů konaných většinou na rychtě Staroměstsko-ptácké a výročního zasedání V. župy konaného každoročně počátkem února na sále v Nové Vsi u Bakova. Poštu se snažíme vyřizovat osobním předáním na župních zasedáních, v rámci možností e-mailem, což je pro nás bez nákladů, a jen výjimečně prostřednictvím České pošty. Na závěr se rozloučila a svou funkci předala tetičce Janě Jakubcové.

 

     Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce v tomto roce. Zůstatek na počátku období činil 21.985 Kč, příjmy z dotací od obecního úřadu - 40.000 Kč, z pořádaných akcí - 10.541 Kč, za příspěvky členů a drobné dary - 4.020 Kč, výdaje pak 40.927 Kč, zůstatek k dnešnímu dni činí 35.619 Kč. Kontribuce pro rok 2013 byla zvýšena na 40 Kč, a byla jednohlasně schválena.

 

     Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu účtů spolu se slídilkou Zlatkou Hůlkovou, kdy neshledaly závady a proto požádala o výprosné pro berní, které ji bylo uděleno.

 

     Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky, připomněla nám jak panímaminky pomáhají při přípravách našich akcí a účastní se setkání panímaminek na župě.

 

     Švandymistrová Dagmar Zámyslická nám připomněla akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých jsme se zúčastnili a ještě zúčastníme:

 

   7. ledna             – Tří králová obchůzka

 11. února             – Masopust v Dolánkách u Turnova

 18. února             – Hodinka s šustím

  . března              – Dětský maškarní bál

 31. března            – Jarmareční trhy s jarním vystoupením

15. dubna              - Mnichovo Hradiště – vystoupení v DD                                Modrý kámen

30. dubna             – Čarodějnice

   1. května           – 5. ročník Jízdy na čemkoli

19. května            – Staročeské Máje Čejetice

27. května            – Divadlo pro děti – ČERTOVSKÁ ŠKOLA                               (Pojizerské hry Dobrovice)

 2. června             – Sraz rodáků Dětenice

23. června            - Tajný výlet pro tanečníky ze souborů                                   na Piano Ranč

21. července         – Vítání občánků

30. srpna             - Uvítání posádek při Závodu veteránů

  1. září                – Pouťové rozloučení s prázdninami

16. září                – Vítání občánků

  6. října              - Oslavy 50. výročí panímaminek                                         Veleobce v Praze

  3. listopadu       – Mnichovo Hradiště – vystoupení v DD                                Modrý kámen

  7. listopadu       – Divadelní představení JEPTIŠKY –                           Divadlo Na Fidlovačce

  2. prosince        – Rozsvěcení vánočního stromu s živým Betlémem

  9. prosince        – 87. výroční valné zasedání

 12. prosince       - Setkání se seniory

 15. prosince       – Vánoční besídka tanečních souborů

 

     Marie Kottermanová podala zprávu gratulantky - v roce 2012 jsme měli 29 jubilantů. 12 oslavenců ve věku od 20 - 45 let, kteří obdrželi gratulaci. S malým dárkem jsme byli přát 9 jubilantům ve věku od 50 do 75 let. Členům od 80 let chodíme přát každý rok. V roce 2012 jsme tak s dárkem navštívili 8 jubilantů nad 80 let.

 

     Na závěr zpráv činovníků dostala slovo opět naše rychtářka, která poděkovala konšelstvu za jejich práci.

 

     Poté následovaly projevy hostů, a to zástupce V. župy tt. Rulcové,  starosty i místostarosty obce Milana Zachaře a Ing. Petra Křivského – z jejich úst zazněla pochvala i dík za spolupráci s obecním úřadem a podpora naší obce do budoucna a dále zdravice zúčastněných baráčnických obcí a zaslané omluvné dopisy z OB Malá Bělá a Doksy.


Následoval Předběžný plán činnosti na rok 2013:

Leden        - neděle 6. 1. - Tříkrálová obchůzka

Únor          - sobota 23. 2.-  MASOPUST

                  - „zájezd za kulturou“

Březen       - Dětský maškarní bál

                  - neděle 17. 3. Velikonoční trhy s vynášením smrtky

Duben        - úterý 30. 4. - „Rej čarodějnic“ (ve spolupráci s OÚ)

Květen       - středa 1. 5. - 6. ročník Jízdy na čemkoli

                  - jarní vystoupení v DD Modrý Kámen

                    Mnichovo Hradiště

Červen       - sobota 22. 6. - Tajný výlet (pro děti za činnost

                         v tanečním souboru)

                 - sobota 22. 6. – Oslavy 140. výročí OB Kolín

Srpen        - sobota 31. 8. - Loučení s prázdninami

Září           - „turistický zájezd“

Říjen         - zájezd na divadelní představení pro dospělé

Prosinec    -  neděle 1. 12. - rozsvěcení vánočního stromu

                     s obecním úřadem s trhy

                 - neděle 8. 12. – 88. výroční volební valné

                    zasedání

                 - sobota 14. 12. - besídka za činnost souborů

                 -  vystoupení na posezení s důchodci v Řepově

                 - zimní vystoupení v DD Modrý Kámen

                   Mnichovo Hradiště

Během roku: vystoupení na vítání občánků OÚ

 

     Členové obce si jednohlasně schválili navrhnutou kontribuci na rok 2013 zvýšenou na 40,- Kč.

 

     Poté jsme předali slovo opět zástupkyni V. župy, která připomněla činnost V. župy v uplynulém roce a nastínila též připravované akce na rok 2013. Poté kladně zhodnotila dnešní zasedání, pochválila taneční soubory za jejich vystoupení a celou obec za její činnost. A už se pomalu roznášelo pohoštění a tak rychtářka v 15.45 hod. ukončila zasedání a všem přítomným popřála dobrou chuť.

 

                                                                                                                                                      Andrea Hyková

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034053