Oslavy 90. výročí založení Obce baráčníků Řepov (16.5.2015)

Jak to na vsi chodí...
         Výročí založení naší obce jsme se rozhodli oslavit ohlédnutím do historie. Nechtěli jsme pořádat přednášky, ale spíše ukázat na přístupných materiálech, co se v obci dělo a děje do současnosti. V zimních měsících jsme historii obce veřejnosti představili prostřednictvím fotografií a filmů a při oslavách 16. května současní a bývalí členové souboru předvedli ukázky z nejúspěšnějších tradičních akcí. Oslavám ovšem předcházely dlouhé přípravy. Májku do parku zajistil pan starosta Milan Zachař. K této práci se mu podařilo získat značný počet silných mužů, kteří si tak zavzpomínali na své mládí a na dobu kdy se májka v obci stavěla pravidelně.
O výzdobu májky se postarala tetička Olga Gabertová mladší. Zázemí tj. sál, ozvučení parku, přívod elektriky, lavičky nám poskytl obecní úřad. Celý program sestavila vedoucí souborů Míša Gabertová a kvůli dobré akustice byl předem nahrán ve studiu v Debři u pana Dušana Konečného. Mysleli jsme i na občerstvení pro diváky. Tetičky napekly různé druhy sladkého i slaného pečiva, které se prodávalo společně s nápoji u stánku. U dalších stánku bylo možné zakoupit různé bylinky nebo ručně vyráběné ošatky.
         Po zahájení slavnostního odpoledne Míšou Gabertovou jsme se ale nejprve vrátili úplně na začátek celé historie obce. Sousedé a tetičky sehráli scénku
o založení řepovské obce baráčníků, která se odehrála v prosinci 1924 v hostinci
U Vítků. Následně byla potom obec oficiálně založena v roce 1925. Scénku napsala podle jediné zachovalé písemnosti z dob založení, zápisové knihy, paní Fialová, která sice není členkou obce baráčníků, ale při různých příležitostech nám pomáhá. Potom následovaly ukázky scének, tanců a písní z různých ročních období. Viděli jsme tedy například masopustní scénku, velikonoční vystoupení, ukázku z jarmarku a dožínek a na závěr živý betlém. Samozřejmě nechyběla ani Česká beseda, kterou zatančily 3 kolony tanečníků.
         Díky všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, proběhlo celé slunečné odpoledne příjemně a bez problémů. Pozvali jsme i starší členy obce, kteří už v Řepově nebydlí. Bylo to hezké setkání a vzpomínání. A ostatní diváci měli možnost zjistit, jak to na vsi chodí...

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

10. 7. Libuše, Amálie

Zítra: Olga

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

032270