90. VÝROČNÍ VOLEBNÍ ZASEDÁNÍ (6.12.2015)

Letošního slavnostního výročního zasedání se zúčastnilo 35 hostů z 14 baráčnických obcí, zástupci V. Župy, starosta obce Milan Zachař a zástupci Sokolu Řepov. Dále bylo přítomno 37 domácích sousedů a tetiček – členů OB a také tanečníci souborů s doprovodem.

Slavnostní zasedání bylo zahájeno scénkou o založení obce v roce 1925, kterou s baráčníky a ostatními občany Řepova nacvičila vedoucí našich folklorních souborů Míša Gabertová. Scénku podle záznamů z kroniky napsala Eva Fialová, která se v letošním roce také stala členkou obce baráčníků.

  Poté rychtářka Olga Gabertová zahájila oficiální část zasedání a přivítala hosty. Syndička seznámila přítomné s programem výročního zasedání.

Následovala vzpomínka na zemřelé, kterou přednesla rychtářka. V uplynulém roce nás opustili sousedé Jiří Hůlka a Karel Šrajer.

Po vzpomínce na zemřelé vystoupily naše soubory se svým programem, na který se vždy všichni těší. Také letos přispělo vystoupení k dobré náladě všech hostů.  

Dalším bodem programu byly zprávy činovníků:

-    Syndička Jana Jakubcová se ve své zprávě vrátila do minulosti a informovala přítomné o počtu členů při založení obce a dále o vývoji v různých obdobích.

-    Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce. Kontribuce pro rok 2016 byla navržena na stávajících 40,- Kč, a byla jednohlasně schválena. Také cena baráčnických novin zůstává pro naše členy 110,- Kč.

-    Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu s Andreou Hykovou. Neshledaly žádné závady. Požádala proto, aby bylo berní uděleno výprosné.

-    Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky. Zmínila se o pomoci při přípravách a aktivní účasti na všech našich akcích. Účastní se také setkání župních panímaminek a jejich výletů.  

-    Švandymistrová Dáša Zámyslická ve své zprávě uvedla všechny akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých se zúčastnili členové naší obce a soubory.

-    Gratulantka Marie Kottermanová informovala o své práci za uplynulý rok,
o návštěvách u letošních jubilantů a rozloučila se, protože v příštím období už nebude zastávat funkci gratulantky. Zůstane ale nadále členkou konšelstva.

Po zprávách činovníků provedla zástupkyně V. župy,  tetina Hlaváčová volby nového konšelstva.

Kandidátka na pro volební období 2016-2017
Panímaminka                             Danuše Eichlerová

Zástupkyně panímaminky           Olga Žaludová

Pantatínek                               Václav Hůlka

Rychtář                                   Olga Gabertová st.

Syndik                                     Jana Jakubcová

Berní                                       Alena Juhaszová

Švandymistr                             Dagmar Zámyslická

Gratulantka                             Eva Fialová                    

Slídilové účtů                           Lucie Bohuslavová, Andrea Hyková

Kronikářka                               Michaela Gabertová

Praporečník                             Radek Dutý

Konšelé                                    Adéla Vránová, Zlatuše Hůlková, Marie Kottermanová

Čestná panímaminka                  Marta Maštalířová

Po zvolení a slibu nového konšelstva následovalo přijetí 11 nových členů.

Do obce baráčníků byli přijati následující sousedé a tetičky: Eva Fialová, Marta Valtová, Jaroslav Jiroušek, Dušan Klavík, Markéta Klavíková, Andrea Šrajerová, Pavel Rychlý, Kateřina Rychlá, Petr Syrůček, Martina Syrůčková, Hana Hlubučková.

Poté syndička nového konšelstva krátce seznámila přítomné s plány na rok 2016.  

Následovaly projevy hostů – starosty a zástupce Sokola Řepov, kteří popřáli novému konšelstvu hodně úspěchů, dále zástupkyně V. župy, která přinesla informace z V. župy a zdravice zúčastněných baráčnických obcí.

Na závěr zástupkyně V. Župy zhodnotila naše zasedání a činnost obce.

Rychtářka potom ukončila zasedání v adventním duchu a s doprovodem vánočních koled bylo servírováno občerstvení.

Letošního slavnostního výročního zasedání se zúčastnilo 35 hostů z 14 baráčnických obcí, zástupci V. Župy, starosta obce Milan Zachař a zástupci Sokolu Řepov. Dále bylo přítomno 37 domácích sousedů a tetiček – členů OB a také tanečníci souborů s doprovodem.

Slavnostní zasedání bylo zahájeno scénkou o založení obce v roce 1925, kterou s baráčníky a ostatními občany Řepova nacvičila vedoucí našich folklorních souborů Míša Gabertová. Scénku podle záznamů z kroniky napsala Eva Fialová, která se v letošním roce také stala členkou obce baráčníků.

  Poté rychtářka Olga Gabertová zahájila oficiální část zasedání a přivítala hosty. Syndička seznámila přítomné s programem výročního zasedání.

Následovala vzpomínka na zemřelé, kterou přednesla rychtářka. V uplynulém roce nás opustili sousedé Jiří Hůlka a Karel Šrajer.

Po vzpomínce na zemřelé vystoupily naše soubory se svým programem, na který se vždy všichni těší. Také letos přispělo vystoupení k dobré náladě všech hostů.  

Dalším bodem programu byly zprávy činovníků:

-    Syndička Jana Jakubcová se ve své zprávě vrátila do minulosti a informovala přítomné o počtu členů při založení obce a dále o vývoji v různých obdobích.

-    Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce. Kontribuce pro rok 2016 byla navržena na stávajících 40,- Kč, a byla jednohlasně schválena. Také cena baráčnických novin zůstává pro naše členy 110,- Kč.

-    Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu s Andreou Hykovou. Neshledaly žádné závady. Požádala proto, aby bylo berní uděleno výprosné.

-    Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky. Zmínila se o pomoci při přípravách a aktivní účasti na všech našich akcích. Účastní se také setkání župních panímaminek a jejich výletů.  

-    Švandymistrová Dáša Zámyslická ve své zprávě uvedla všechny akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých se zúčastnili členové naší obce a soubory.

-    Gratulantka Marie Kottermanová informovala o své práci za uplynulý rok,
o návštěvách u letošních jubilantů a rozloučila se, protože v příštím období už nebude zastávat funkci gratulantky. Zůstane ale nadále členkou konšelstva.

Po zprávách činovníků provedla zástupkyně V. župy,  tetina Hlaváčová volby nového konšelstva.

Kandidátka na pro volební období 2016-2017
Panímaminka                             Danuše Eichlerová

Zástupkyně panímaminky           Olga Žaludová

Pantatínek                               Václav Hůlka

Rychtář                                   Olga Gabertová st.

Syndik                                     Jana Jakubcová

Berní                                       Alena Juhaszová

Švandymistr                             Dagmar Zámyslická

Gratulantka                             Eva Fialová                    

Slídilové účtů                           Lucie Bohuslavová, Andrea Hyková

Kronikářka                               Michaela Gabertová

Praporečník                             Radek Dutý

Konšelé                                    Adéla Vránová, Zlatuše Hůlková, Marie Kottermanová

Čestná panímaminka                  Marta Maštalířová

Po zvolení a slibu nového konšelstva následovalo přijetí 11 nových členů.

Do obce baráčníků byli přijati následující sousedé a tetičky: Eva Fialová, Marta Valtová, Jaroslav Jiroušek, Dušan Klavík, Markéta Klavíková, Andrea Šrajerová, Pavel Rychlý, Kateřina Rychlá, Petr Syrůček, Martina Syrůčková, Hana Hlubučková.

Poté syndička nového konšelstva krátce seznámila přítomné s plány na rok 2016.  

Následovaly projevy hostů – starosty a zástupce Sokola Řepov, kteří popřáli novému konšelstvu hodně úspěchů, dále zástupkyně V. župy, která přinesla informace z V. župy a zdravice zúčastněných baráčnických obcí.

Na závěr zástupkyně V. Župy zhodnotila naše zasedání a činnost obce.

Rychtářka potom ukončila zasedání v adventním duchu a s doprovodem vánočních koled bylo servírováno občerstvení.

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034053