Čarodějnice (30.4.2016)

Letošní řepovský čarodějnický rej proběhl jako obvykle v místním parku za krásného jarního počasí. Sešlo se přes šedesát dětí od malinkých v doprovodu rodičů až po školou povinné. Většina dětí přišla v přestrojení za černokněžníky a čarodějnice. Tyto pohádkové bytosti plnily tradiční čarodějnické úkoly, jako míchání lektvarů a létání na koštěti a také předváděly svou pohybovou zdatnost při skákání v pytli nebo shazování klobouků z hlav pohádkových bytostí. Za odměnu dostal každý soutěžící buřta a pití bylo k dispozici pro všechny podle potřeby. Ohniště na opékání buřtů a hudební doprovod zajistil náš obecní úřad. Po setmění se složení účastníků zábavy kolem ohniště pomalu změnilo z dětí na dospělé a zábava při hudbě pokračovala dlouho do noci.

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

034070