Tajný výlet pro děti ze souborů (19.6.2016)

Letošní tajný výlet, který pravidelně připravujeme v červnu pro děti ze řepovských souborů, za jejich celoroční práci, jsme nazvali „Cesta za duhou“.
Sešli jsme se v hojném počtu v 9 hodin ráno v místním parku. Předem jsme si určili, v jaké barvě, kdo přijde. Rozdělili jsme se do 6 družstev po pěti. Bylo tedy 30 soutěžících plus několik maminek jako doprovod.

Soutěžit se začalo už v parku. Zde jsme kreslili na chodník duhy, potom jsme vytvářeli duhu sami ze sebe a pak ještě muselo každé družstvo vymyslet jednu věc, jídlo a rostlinu své barvy.

Od radnice čekala na všechny soutěžící překážková dráha, která je vedla až na konec vesnice mezi pole. Po cestě sbírali šifrovanou zprávu. Když celé družstvo doběhlo do cíle, dostalo klíč k vyluštění tohoto kódu a mohlo se dát do práce.

Text každého družstva byl sice jiný, ale význam všech byl stejný. Najít dešťovou vílu a zjistit od ní, kudy máme jít dál.

Víla byla nalezena asi o 500m dál. Děti od ní dostaly čistou, pramenitou vodu, aby uhasily žízeň. Ale za to, že jim víla řekne kudy dál, musely splnit všechny úkoly, které jim víla zadala. Všechno zvládly a tak se jim dostalo nápovědy a víla je osobně doprovodila až na rozcestí a ukázala jim cestu. A další úkol. Po cestě dlouhé asi 150m měly hledat fáborky v barvě svého družstva. Na konci z těchto fáborků udělaly dlouhou stuhu. Soutěžilo se v tom, kdo bude mít nejdelší. Naše další kroky vedly k tajemným vratům, za kterými na nás číhal hřibečkový skřítek. Každé družstvo muselo vymyslet básničku, nebo písničku o své barvě, což se povedlo a skřítek nám poradil, kde máme hledat poklad na konci duhy.

Když jsme našli obrovskou koženou, okovanou truhlu, měli jsme velkou radost. Byla plná krásných duhových medailí se sluníčkem, bublifuků, bonbónů a omalovánek. Také tam byla pro každého volná vstupenka do kina. Rozloučili jsme se s hodným skřítkem vypouštěním duhových bublin a vyrazili jsme na zpáteční cestu na radnici, kde na nás už čekaly maminky našich nejmenších dětiček. Ty pro nás, unavené a špinavé poutníky, připravily tu nejbáječnější duhovou hostinu, jakou kdo kdy viděl. Stoly se prohýbaly pod spoustou zdravých a barevných dobrot. Všichni byli nadšení. Dnešní den se nám opět vydařil.

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

031061