91. výroční zasedání Řepov (4.12.2016)

Na sále restaurace Radnice bylo přítomno 30 hostů z 12 baráčnických obcí, zástupci V. Župy, starosta obce Milan Zachař a místostarosta Petr Křivský a 30 domácích sousedů a tetiček – členů OB a také tanečníci souborů s doprovodem.

Zasedání zahájila rychtářka Olga Gabertová ve 14 hodin. Přivítala hosty a vyřídila omluvy od nepřítomných baráčníků z Doks, Dolního Bousova, Mšena u Mělníka a Bukovna. Syndička seznámila přítomné s programem výročního zasedání.

Následovala vzpomínka na zemřelé, kterou přednesla rychtářka. V uplynulém roce nás opustili sousedé Ladislav Masopust a Milan Zachař a tetička Vlasta Rychlá.

Po vzpomínce na zemřelé vystoupily naše soubory se svým jarmarečním programem a příjemně naladily všechny přítomné.  

Dalším bodem programu byly zprávy činovníků:

-    Syndička Jana Jakubcová uvedla především aktuální fakta o počtu našich členů a odběratelů časopisu a dalších organizačních záležitostech v baráčnické obci.

-    Ze zprávy berní Aleny Juhaszové jsme se dozvěděli o hospodaření obce. Kontribuce pro rok 2017 byla navržena na stávajících 40,- Kč, a byla jednohlasně schválena. Také cena baráčnických novin zůstává pro naše členy 110,- Kč.

-    Zprávu za slídily účtů podala Lucie Bohuslavová, která provedla kontrolu s Andreou Hykovou a přitom neshledaly žádné závady. Požádala proto, aby bylo berní uděleno výprosné.

-    Panímaminka Danuše Eichlerová podala zprávu za panímaminky. Pohovořila o tom, jak nám pomáhají při přípravách našich akcí a tombole. Účastní se setkání župních panímaminek a jejich výletů.  

-    Nejdelší zprávu přednesla švandymistrová Dáša Zámyslická. Připomněla v ní všechny akce, které jsme v uplynulém roce pořádali a kterých se zúčastnili členové naší obce a soubory.

-    Gratulantka Eva Fialová podala zprávu o věkovém sloužení našich členů a
o návštěvách u letošních jubilantů.

Po zprávách činovníků dostala opět slovo rychtářka, která poděkovala zástupcům obecního úřadu a všem ostatním za podporu.

Dalším bodem zasedání bylo přijetí 2 nových členů.

Rychtářka přijala slavnostní slib od Dominika Benka a Blanky Benkové.

Poté syndička krátce seznámila přítomné s plány na rok 2017.  

Následovaly projevy hostů – starosty o spolupráci s obecním úřadem, zástupkyně V. župy, která přinesla informace z V. župy a zdravice zúčastněných baráčnických obcí.

Na závěr zástupkyně V. Župy zhodnotila kladnými slovy naše zasedání a činnost obce. Rychtářka ukončila zasedání vánočním přáním pro všechny přítomné a vánoční hudba příjemně doplňovala poslední část programu, kterým bylo občerstvení.

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

031061