Výroční volební zasedání (2.12.2007)

Nové konšelstvo pro rok 2008-2009

Poslední listopadový týden se v domácnostech našich tetiček konšelek pilně pralo, škrobilo a žehlilo, ale i peklo. A proč?                 2. prosince se totiž konalo v pohostinství U Vítků naše volební zasedání a naše kroje přeci musely zářit. Stejně tak jako celý sál, který doslova dýchal vánoční atmosférou. Stromeček i celé pódium bylo vyzdobeno ozdobami, které vyrobily děti ze souborů, na stolech vonělo cukroví a jablíčka. Sešli jsme se na zasedání ve velkém počtu. Přivítali jsme přítomné, jak jinak, než chlebem a solí, a také milým slovem. Tetička Gabertová st. krásnou básní vzpomněla na zemřelé. To, že se blíží Vánoce, bylo patrné hlavně z tak očekávaného vystoupení souborů! Jsme už zvyklí, že program je vždy pestrý a tetičky Míša Gabertová a Dáša Zámyslická vymýšlejí s dětmi krásný program. Tentokrát nám děti vehnaly až slzy do očí. Krásně zpívaly a tančily, ale snad největší dojem zanechal živý Betlém. Ježíška si Marie s Josefem nemuseli ani půjčovat, pořídili si vlastního, a tomu se zájem celého sálu evidentně zamlouval, protože během celého programu spokojeně seděl a ani nedutal. Po krásné kulturní vložce jsme se vrátili k dalšímu programu. Byla odsouhlasena kontribuce, hosté pronesli své zdravice a v neposlední řadě byly provedeny volby. Změny v našem konšelstvu jsou minimální. Zvolili jsme nového pantatínka, který tuto funkci zastával neoficiálně už delší dobu, dvě členky z konšelstva odešly, jedna pro nedostatek času k vykonávání funkce, druhá se odstěhovala. Celé konšelstvo složilo slib na další dva roky. Po odsouhlasení kontribuce a předběžného programu na příští rok přednesli své zdravice hosté. Následovala volná zábava, ke které nám hrál opět soused Jirka Beneš z Hrdlořez. Valné zasedání bylo dobrou příležitostí, jak prezentovat naši celoroční práci, a věřte mi, že to pro nás konšelky nebyla povinnost, ale odměna. Shodly jsme se totiž, že zasedání bylo krásnou tečkou za celým rokem a dalo nám chuť do další práce. Děkuji tímto všem, kteří nám v tomto roce pomohli s přípravou akcí, a ostatním obcím přeji stejně nadšené a odhodlané tetičky a sousedy.


                                                                    Lenka Dutá - rychtářka

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

11. 7. Olga

Zítra: Bořek

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

032275