Výroční volební zasedání V. župy

V sobotu 16. února 2008 jsme přijeli v hojném počtu do Nové Vsi u Bakova pozdravit výroční volební zasedání V. župy. Každým rokem je výroční zasedání vrcholnou akcí všech baráčnických obcí této župy. Letos nám bylo ctí po uvítání a vzpomínce na zemřelé předvést oba naše dětské soubory, Jizeran i Kolovrátek. Děti sklidily velký potlesk. Sál byl opravdu nabití a jedním z nejvíce sledovaných okamžiků byl proslov primátora města Mladé Boleslavi pana Raduana Nwelatiho. Ten pochválil činnost baráčníků a snahu o zachování tradic a přislíbil baráčníkům dotaci ve víši 5 tisíc korun. Velké ovace si vysloužilo sdělení syndika veleobce Jana Nováka, že byla právě V. Župa Václava Budovce z Budova vybrána jako pořadatel oslav 135. výročí sjednocení baráčnictva. Bylo zvoleno nové župní konšelstvo, a to aklamací. Nakonec si všichni zazpívali Baráčnickou hymnu. Všichni si potom pochutnali na tradičním knedlu vepřu zelu. Vše zakončila volná zábava s hudbou souseda Hašlara. Pro nás Řepováky se jedinou kaňkou na celém dni stalo pouze ne příliš dobře zorganizované vítání chlebem a solí – tentokrát jsme prostě baráčnickou poctu nedostali. Doufejme, že na příštím valném zasedání nebudeme znovu slyšet, jako každý rok, jak rapidně členů baráčnických obcí ubývá. Snad právě zájem města Mladé Boleslavi přispěje k tomu, aby o práci pro české baráčnictvo projevilo zájem více lidí.

                                                        

rychtářka Lenka Dutá

 

 

 

Konšelská sezení

Pravidelná konšelská sezení se konnají vždy 1. čtvrtek v měsíci.

Časopis Život Budovcovy župy

Pro zájemce - je možnost objednání časopisu Život Budovcovy župy, který vychází jednou měsíčně a najdete zde informace nejen o dění v obcích V. župy. Bližší informace na tel. 605 488 312 - Jana Jakubcová

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

ZKOUŠKY SOUBORŮ - změna od září 2011

Pravidelné zkoušky souborů se konají do odvolání každou neděli na sále víceúčelového domu takto - starší děvčata od 15,00 hod., děti od 16,00 hod.

Návštěvní kniha

příspěvků: 15

Návštěvnost stránek

031061